1 καθετήρα κύστεως σιλικόνης και 50 ουροσυλλέκτες αποστειρωμένοι 2000 ml (02140) (με ιατρική γνωμάτευση)

0.0045.00

Εκκαθάριση